Разработка индивидуального дизайна
 •   (0626)41-76-67
 •   84307, м.Краматорськ, вул. Благодатна, 80
 •   school17-kramatorsk@ukr.net
 • Кожна дитина-особистість!

 • Кожна дитина-особистість!

 • Кожна дитина-особистість!

 • Кожна дитина-особистість!

 • Кожна дитина-особистість!

 • Результати моніторингових досліджень

  Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17

  Аналіз

  моніторингової роботи

  з української мови та літератури

  учнів 11-А класу

  10.10.2018 р. у Краматорській ЗОШ №17 було проведено моніторингову роботу з української мови та літератури для учнів 11-А класу відповідно до наказу УО №201 від 17.09.18 «Про підготовку та проведення обласного моніторингу якості знань учнів 11 класів».

  Всього виконувало роботу  26 учнів.

  Завдання з української мови містило 12 тестів з однією правильною відповіддю, 3 тести на встановлення відповідності та власне висловлювання. Завдання з літератури містило 8 тестів з однією правильною відповіддю та 4 – на встановлення відповідності. Запропонована робота покликана провести моніторингове дослідження щодо якості мовної освіти вцілому, підготовки 11-х класів до ДПА та ЗНО, своєчасну та оперативну корекцію знань, умінь, навичок.

  Результати моніторингової роботи з української мови

  І рівень – 6 – 23%

  ІІ рівень – 14 – 54%

  ІІІ рівень – 6 – 23%

  ІV рівень –

  з української літератури

  І рівень – 4  – 15%

  ІІ рівень –4 – 15%

  ІІІ рівень – 8 – 32%

  ІV рівень – 10 – 38%

  Під час виконання завдань з української мови найбільші труднощі викликали текстові завдання, пов’язані зі встановленням лексичної помилки,  виду односкладного речення та підбором до фразеологізму антонімічної пари. Власне висловлення не написали 6 учнів (23%), найбільшою проблемою виявилося  наведення прикладу з власного життя чи історії (16 учнів — 62%). Найкращі результати учні виявили при виконанні завдань,  пов’язаних з темою «Синтаксис. Складне речення».

  Під час виконання завдань з української літератури найгірше виконали тести, які стосуються програми 9-го класу.

  Кращими можна вважати роботи учнів: Васильєвої Євгенії, Маляра Артема, Раковської Анни, Чубаря Андрія, Литвинової Олександри.

  З метою підвищення рівня знань, усунення допущених помилок у подальшій роботі необхідно:

  1. На уроках української мови продовжувати цілеспрямовану роботу над формуванням орфографічної, пунктуаційної грамотності учнів.
  2. Відпрацьовувати уміння писати власне висловлення згідно з вимогами ЗНО, добирати мовні засоби відповідно до задуму.
  3. Проводити індивідуальну роботу з учнями, максимально враховуючи їх особливості, навчальний рівень.

   

   

  Карабутка Н.В.

   

  Аналіз

  обласного моніторингу якості знань учнів 11 класу

  з історії України

  З метою визначення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу з історії України за результатами їх навчання в 10 та 11 класах 26 вересня 2018 року була проведена моніторингова контрольна робота.

  Запропоновані тести відповідають чинним освітнім програмам і наближені до формату ЗНО.

  Тести передбачають:

  • вибір однієї правильної відповіді;
  • встановлення відповідності за допомогою утворення «логічної пари»;
  • встановлення хронологічної послідовності;
  • вибір правильних варіантів відповідей.

  Робота спрямована на перевірку оволодіння старшокласниками

  основними історико-предметними компетентностями: хронологічною, просторовою, інформаційною та аксіологічною.

  В основному учні підтвердили свої досягнення. Високий рівень продемонстрували Данильченко Е., Чубар А., Васильченко А.

  Лише 4 учні показали середній рівень, решта — достатній.

  І рівень — 0 чол.;

  ІІ рівень — 4 чол.;

  ІІІ рівень — 17 чол.;

  ІV рівень — 3 чол.

  Усього ІІІ- ІV рівнів — 20 чол., що засвідчило якість знань учнів класу 83%. Роботу виконували 24 учня, 5 — були відсутні.

  Із завдань І блоку (1-16) проблемними виявилися завдання: 9 (2-й варіант) — визначити діяча, зображеного на світлині, який очолював державу за вказаних обставин; 13 (2-й варіант) агітаційний плакат 30-х рр. ХХ ст. (що є джерелом індустріалізації), 16 (1-й, 2-й варіанти) — визначити дату описаної події в історичному джерелі.

  Проблемними для значної частини учнів було завдання 20 (ІІІ блок) — встановити послідовність подій 1917-1918 рр., описаних у спогадах В.Винниченка; та завдання 21 (ІV блок) — обрати 3 правильні відповіді із 7 варіантів.

  Виходячи з результатів моніторингу, при підготовці  до ЗНО необхідно:

  • продовжити відпрацьовувати методику виконання тестів на слух (що підтвердило позитивну динаміку);
  • спланувати роботу на повторення навчального матеріалу за 7-10 класи;
  • звернути увагу на завдання візуального характеру та хронологію.

   

   

  Аналіз підготував

  учитель історії                                                                                                М.М. Конобрицький

   

  Аналіз

  обласного моніторингу якості знань учнів 11 класу з англійської мови

   

   

  Відповідно до наказу Управління освіти м. Краматорська № 201 від 17.09.2018 р. «Про підготовку та проведення обласного моніторингу якості знань учнів 11 класів»  3 жовтня на 2-3 уроці було проведено обласний моніторинг з англійської мови для учнів 11А класу.

  Моніторинг якості знань учнів був проведений у формі зовнішнього незалежного оцінювання за текстами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

  Метою моніторингу було з’ясування рівня засвоєння одинадцятикласниками навчального матеріалу з англійської мови, здійснення аналізу стану засвоєння ………. діяльності на базовому рівні, визначення шляхів корекції якості мовної! освіти.

  У цілому результати робіт учнів 11 класу показали, що якість знань учнів з англійської мови складає …….%, , на високому рівні завдання виконали 2 учні.

  Найкраще учні упоралися з завданням на встановлення відповідності та завданням на заповнення пропусків – відповідні завдання (№1 та №3). Їх правильно виконали   …..% учнів. Непосильним для …… % учнів виявилося завдання з розгорнутою відповіддю (№4) .

  Типові помилки , які були допущені учнями 11 класу у завданні № 4:

  • Лексичні помилки  – 42% учнів;
  • неправильно використали граматичні конструкції – 52%;
  • частково порушені зміст та структура тексту №12 – 40%.

   

  У подальшій роботі необхідно:

   

  1. Зосередити увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема правильним вживанням граматичних структур, культурою мовлення та письма, якості виконання письмових робіт, роботи з підручником та додатковою літературою.
  2. Систематично пропонувати учням завдання на відпрацювання навичок письма.
  3. Запроваджувати сучасні інформаційні технології навчання, які зумовлюють формування пізнавальних інтересів, глибше сприйняття та розуміння теоретичного матеріалу, полегшують контроль за рівнем знань учнів.
  4. Використовувати проблемні завдання та ситуації з метою активізації пізнавальної діяльності, розвитку критичного мислення й свідомого засвоєння англійської мови.
  5. Продовжувати роботу з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письма з метою формування комунікативної компетенції, умінь використовувати  мову в усному та писемному мовленні.

   

   

   

  Звіт підготували:

  учителі англійської мови                                                                        О.М. Кондратова

                                                                                                                                А.Р. Плісс

  Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17

   

  Аналіз

  обласного моніторингу якості знань учнів 11 класу

   

   

  Відповідно до наказу Управління освіти м. Краматорська № 201 від 17.09.2018 р. «Про підготовку та проведення обласного моніторингу якості знань учнів 11 класів»  19 вересня на 2-3 уроці був проведений обласний моніторинг з математики для учнів 11А класу.

  Моніторинг якості знань учнів був проведений у формі зовнішнього незалежного оцінювання за текстами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

  Метою моніторингу було з’ясування рівня засвоєння одинадцятикласниками навчального матеріалу з алгебри і початків аналізу та геометрії, здійснення аналізу стану засвоєння математичної діяльності на базовому рівні, визначення шляхів корекції якості математичної освіти.

  У цілому результати робіт учнів 11 класу показали, що якість знань учнів з алгебри складає 40%, на високому рівні завдання не виконав жоден учень; з геометрії якість знань складає 36%, на високому рівні завдання виконали 2 учні.

   

  Навчальні досягнення учнів становлять:

   

  Навчаль-ний предмет Усього учнів Брали участь у монітор. Результати
  І рівня ІІ рівня ІІІ рівня ІV рівня
  кільк. % кільк. % кільк. % кільк. %
  Алгебра 29 25 3 12 12 48 10 40 0 0
  Геометрія 29 25 4 16 12 48 7 28 2 8

   

  Типові помилки з алгебри, які були допущені учнями 11 класу:

  • при скороченні дробу у завданні №1 показники степеня ділили, а не віднімали — 40%
  • при знаходженні області значень у завданні №2 знайшли область визначення — 60%;
  • при знаходженні похідної у завданні №9 не використали правило — 40%.

   

  Найкраще учні засвоїли властивості степеня – відповідне завдання (№5) правильно виконали 80% учнів. Непосильним для учнів виявилося тригонометричне рівняння з параметром (№9) – жоден учень не виконав завдання.

   

  Типові помилки з геометрії, які були допущені учнями 11 класу:

  • помилки обчислювального характеру – 42% учнів;
  • неправильно використали синус та косинус кута в прямокутному трикутнику у завданні №6 – 52%;
  • неправильно записали формулу площі трикутника у завданні №12 – 40%.

   

  Найкраще учні засвоїли теорему про 3 перпендикуляри (завдання №4) – правильно виконали 92% учнів; взаємне розміщення прямих і площин у просторі (завдання №3) – правильно виконали 84% учнів; обчислення координат та модуля вектора – із відповідним завданням (№8) впоралися 48% учнів.

   

  У подальшій роботі необхідно:

   

  1. Зосередити увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема правильним вживанням термінології та формул, культурою мовлення та письма, якості виконання письмових робіт, роботи з підручником та додатковою літературою.
  2. Систематично пропонувати учням завдання на відпрацювання навичок обчислювального характеру.
  3. Запроваджувати сучасні інформаційні технології навчання, які зумовлюють формування пізнавальних інтересів, глибше сприйняття та розуміння теоретичного матеріалу, полегшують контроль за рівнем знань учнів.
  4. Використовувати проблемні завдання та ситуації з метою активізації пізнавальної діяльності, розвитку логічного мислення й свідомого засвоєння математичних понять та формул.
  5. Продовжувати роботу з функціями та графіками з метою формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки для характеристики залежностей між величинами, опису явищ і процесів.

   

  %d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1 %d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba2

  Результати ДПА учнів 9 класу %d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba3 %d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba4


 •   (0626)41-76-67
 •   84307, м.Краматорськ, вул. Благодатна, 80
 •   school17-kramatorsk@ukr.net
By Serweer